Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Askkopp

ASKKOPPAR, fyra stycken. Av brons. Runda, skålformiga, med plan botten. Ciselerad dekor i indisk stil. Kopp 1: På utsidan tio stående ovala fält. Kopp 2: På utsidan en bred bård med nio fyrfotadjur av olika slag. Kopp 3 och 4: På utsidan en rad stående ovala fält, aderton på den ena, nitton på den andra. Höjd: omkring 3 cm.; diameter: 9,4-9,6 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl i Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, Paris, den 17-22 September 1886 under en resa i Frankrike

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Askkopp
Kategori
  • Övriga rökdon
  • 14. XIV Rökdon m. m.
Material Brons
Teknik Ciselering
Tillverkningsplats
Föremålsnummer XIV:A.a.07._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
ASKKOPPAR, fyra stycken.
Text
Af brons. Runda, skålformiga, med plan botten. Ciselerad dekor i indisk stil. Kopp 1: Å utsidan tio ståendé ovala falt, omväxlande med två och två öfver hvarandra stående mindre. I de större fälten en, två eller tre figurer, stående eller sittande i olika ställningar och dräkter, några figurer med djurhufvud; i de mindre fälten antingen en hel- eller halffigur eller ett djur (såsom hare eller hjort), alla i olika ställningar och vända åt olika håll; kring brädden en bård med sned- eller tvärgående ornament; öfver och under bården en pärlrand. Å bottnens utsida två figurer, en djäfvul i strid med en skäggig man; kring kanten en bård som den kring brädden. Inuti koppen dekor liknande den å utsidan, den i bottnen nästan utplånad. Kopp 2: Å utsidan en bred bård med nio fyrfotadjur af olika slag och vända åt olika håll samt omgifna af bladornament; mellan djuren korsformiga ornament, i hvilkas öfre och nedre vinkel en fågel; kring brädden två bårder, den öfre i form af en pärlrand, den nedre snedstreckad; kring bottnen en bård i form af två löst tvinnade band. Å bottnens utsida en sittande figur, omgifven af bladverk, hvari en fågel, däromkring tre bårder, en bred, i form af två löst tvinnade band mellan två smala, tvärstreckade. Inuti koppen kring kanten ett tätt mönster af sexsidiga rutor i tre rader, i hvarje ruta i mellersta raden en blomma, i de båda öfriga raderna en fågel; kring brädden en bård med fyrsidiga rutor, kring bottnen en med två löst tvinnade band; dekoren å bottnen med en i starka böjningar gående blom- och bladranka, nästan utplånad. Kopp 3 och 4: Å utsidan en rad stående ovala fält, aderton å den ena och nitton å den andra, i två intill hvarandra af dessa en fågel, i hvarje af de öfriga en figur i olika ställningar, i det nittonde fältet å den ena två fåglar; upptill och nedtill mellan fälten en blomma; kring, brädden tre bårder, den mellersta bred, i form af två löst tvinnade band, den öfre sned- och den nedre tvärstreckad. Å bottnens utsida en sittande figur, den å ena koppen med djurhufvud och vänd åt vänster, den å den andra i mössa och vänd framåt; kring figurerna blommor och bladverk, hvari en fågel, däromkring en bård i form af två löst tvinnade band mellan två släta med kantränder. Inuti kring kanten fält med figurer som å utsidan samt kring brädden och bottnen en bård som den breda kring bräddens utsida; dekor i bottnen som å kopp 2. Höjd: omkring 3 cm.; diameter: 9.4—9.6 cm. Inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, i Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, Paris, (se räkning 4 Oktober 1886) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin make, Walther von Hallwyl, sin mor, Johanna Kempe, f. Wallis, döttrarna Ellen och Irma samt fröken Caroline Pflaum 17—22 September 1886 under deras resa till Paris, genom södra Frankrike och Pyreneerna samt åter öfver Schweiz 6 September—31 Oktober 1886. Ankommo 30 Oktober 1886, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Betalda 16 November 1886, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Frcs 19:60 (pr st. Frcs 4:90), se räkning.