Föremål

schabrak spanska riksvapnet

Bottentyg av röd sammet i kypert i fyra figursydda våder, de två yttre 530 mm bred till 240 mm från sammetens bakre kant, där de är 450 mm. De två intre är 200 mm breda vid bakre kanten, 250 mm vid främre kanten. 25 mm från sömmen mellan ytre och inre våderna och 100 mm från främre kanten 100 mm långa sprund, kantade med sammet. Bogstycket fäst på höger sida. 80 mm från bakre kanten det spanska vapnet 720 mm högt och 500 mm som bredast. I de främre hrnen i kvistkors stål och flinta ca 350 mm högt och 400 mm brett, med eldtungor. Kungliga vapenskölden delad, på övre fältet Spaniens vapen med Portugal i hjärtsköld och Granada i mantelsnitt, på undre fältet Nederländernas vapen med Flandern och Tyrolen i kluven hjärtsköld. Övre fältet kluvet, högra delen kvadrerad med i fält 1 och 4 Kastilien, i 2 och 3 Leon, vänstra delen kluven i Aragonien och Sicilien. Undre fältet kvadrerat med i fält 1 Österrike, i 2 och 3 gamla och nya Burgund och i 4 Brabant. Kastilien: kastaler av gyllenduk på röd sidenbotten. Leon: ljusa lejon av silke i schattersöm på gyllenduk. Aragonien: röd sidenbotten med bjälkar av guldtråd i läggsöm. Sicilien: örnar av svart silke i schattersöm på gyllenduk. Portugal: röd sidenbård med guldkastaler, silversköld av gyllenduk med fem små sköldar av blått silke i plattsöm med bollar, två, en och två, av silvertråd. Granada: granat av ljust rosa silke i schattersöm och gröna blad på gyllenduk. Österrike: röd sidenbotten med bjälke av metalltråd i läggsöm. Burgund, gamla: bård av rött siden och silver i läggsöm, mittfält av blått siden med franska liljor i plattsöm av guldtråd. Burgund, nya: bård av rött siden, balkat mittfält av blått siden och guldtråd i läggsöm. Brabant: gult lejon av gyllenduk på svart sidenbotten. Flandern: lejon av svart silke i schattersöm på gul gyllenduk. Vapnet krönes av en sluten krona, av applikationer av gul gyllenduk och pärlformer av silver och guldtråd och silke i blått, rött och rosa. Vapenskölden omges av gyllene skinnets orden av applikationer av gul gyllenduk som stål och blå gyllenduk i fyrpassblomma med stygn av blått silke och i mitten en ellipsform med läggsöm av silver, och eldgnistor broderade med lan av guld och silver. Kvistkorsets armar av röd sidenatlas och med Kanonmynningar av gyllenduk och öppningar av silverlan. Flinta av gyllenduk med bård av guldsnoddar i läggsöm. Eldgnistor av guld och silverlan. Frans i två lager, det undre av rött silke, det övre av guld och silver med ca 6 mm stad. Längs schabrakets sidor och bakre kant 50 mm bred, längs framkanten och runt bogstycket 30 mm, silkefransen mellan framkant och bogstycke i sömmen, men guld- och silverfransen fastsydd 15 mm innanför denna hängande åt motsatt håll och saknas 90 mm vid ytterkaten. På vänstra halvans främre kant tre röda sidenband 30 mm breda 290, 480 och 320 mm långa och på ett avstånd av 140 mm. Fem lädertampar med mässingsringar längs framkanten. Foder av linne i tuskaft.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Schabrak
Kategori
Hästtäcken
Material
 • Sammet
 • Silke
 • Gyllenduk
 • Siden
Storlek
 • Längd 1170 mm (m. frans mitten)
 • Längd 1220 mm (i kanten)
 • Bredd 1620 mm (m. frans framk.)
 • Bredd 1360 mm (bakre kant)
 • Längd 840 mm (bogstycke)
Teknik
 • Broderi
 • applikation
Antal
1
Datering
1670

1670 cirka

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: riksvapen Spanien
 • Dekor: kvistkors
 • Dekor: eldstål o fllinta
Fysiska egenskaper
 • Färg: Röd
 • Färg: Blå
 • Färg: Svart
Föremålsnummer
6139_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 698
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Åtta styken Cramoisie-röda Sammets Täcken med widsatte Bröststycken som Koungen uti Hispanien tillijka med några Hästar hafwer förährat Högst Sahl. Konung Carl den Ellofte Anno 1671. Hwart Täcke hafwer röda Silckes-Frantsar runt omkring, - under och där ofwan på runt om Guld och Silfwer-Frantsar, och uppåhwart Täcke är Kongl. Spanska Wapnet på Ryggen och2 röda Kors på sidorne brodderade med utskurit arbete .... marg. Prot. 628. Åtta st Halskappor af rödt Cramoisie-Sammet, sammaledes omkring ziurade med röda Silckes-Frantsar under och där ofwan på Gull- och Silfwe-Frantser runt omkring Öhrhålen äro sammaledes med lijka Frantsar omkring sydde .... Åtta st Grimor af Dito Sammet på hwitt Läder ... Åtta st Täckjordar af Läder öfwerdragne med rödt Sammet .... Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 16 Sida: 256 Nr. i föreg. inv.: 88 Anmärkning: sid. 256-259
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1850
Text
8 Carmoiseröda SammesTtäcken med bröststycken, med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar och Kgl. Spanska vapnet på ryggen samt 2ne röda kors på sidorne broderade med utskurne gyllenduk och atlas samt guldtrådskanter, fodrade med röd valk. 8 Halskappor, lika föregående, men utan broderi och fransar 8 Grimmor af do Sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje 1 ring och 1 sölja af förgld messing samt ett skaft af rödt silke med liten quast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2ne hvalknutar af Do; 8 Täckjohlar af läder med rödt sammet samt 1 puta af do med silfver i guldfransar och en förgld messingssölja i hvarje Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 628 Sida: 43 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Åtta stycken Cramoisei röda Sammets Täcken med vidsatte Bröststycken; som Konungen i Spanien, tillika med några Hästar hafver förärat HögstSalig Konung Carl den Ellofte Anno 1671. hvart Täcke hafver röda Silkes Fransar, rundtomkring, under och där ofvanpå rundt om Guld och Silfver Fransar,och uppå hvart Täcke är Kongl. Spanska Vapnet på Ryggen och 2 röda Korss på Sidorne broderade med utskuret Arbete af Gyllenduk och Atlast samt Guldtråds Kanter fram vid Bröststyckena, hafva efter förra Inventario innehbåll varit Fyratio Fem stycken röda Tafftsband häftade som nu äro borta, och berättas vara förkomne, enär bemälte Täcken brukats vid Comoedien; Underfodringen består af röd Valk. Åtta stycken HalsKappor af rödt Cramoisie Sammet, sammaledes omkring Zirade, med röda Silkes Fransar under och därofvanpå Guld och Silfver Fransar; rundtomkring Örhålen äro sammaledes med lika Fransar omkringsydde, och uti sju stycken af desse Kappor finnes allenast Sex stycken röda Tafftsband i hvardera och syntes icke flera därå setat fast. Men i den Åttonde allenast Tre band behållne, underfodrade med rött Valk. Åtta stycken Grimmor af Dito Sammet, på hvitt Läder öfwerdragne, samt med smala Guld i Silfver Fransar uti Kanterne, på hvar Grimma är en Ring och en Sölja af Mässing förgylte, samt ett Skaft af rödt slingat Silke, med en liten Qvast och Knapp af Guld, Silfver och rödt Silke, samt 2ne Walknutar af Guld, Silfver och Silke. Åtta stycken Täckjordar af Läder, öfverdragne med rödt Sammet, samt en Puta af Sammet, med Silfver i Guld Fransar i Kanterne sirade. Den delen som kommer under buken, är allenast röd Valk till Öfverdrag, och i hvardera en förgylt Mässings Sölja (tillskrivet i marg. nr 1867 - 696) Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 628 Sida: 173 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. Täcke af karmosinrödt sammet med bröststycken, kantadt med röda silkesfransar, ofvanpå hvilka sitta fransar af guld och silfver; på täckets rygg är kongl. Spanska vapnet och på sidorna 2 röda kors broderade med utskuren gyllenduk och atlas samt guldtrådskanter; fodret af röd valk Tid. inv. nr.: 698 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1855
Text
8 st Karmosinröda Sammetstäcken med bröststycken, täckena med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar, med Kgl Spanska vapnet på ryggen och 2 röda kors på sidorna, broderade med utskuren gyllenduk och atlas samt guld, trådskanter; fodrade med röd valk; 8 st halskappor lika med täcket, menutan broderi; 8 st grimmor af do sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje grimma en ring och en sölja af förgyld messing samt ett skaft af rödt silke med en liten qvast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2 hvalknutar af do; 8 st Täckesjolar af läder med rödt sammet samt puta af do med silfver i guldfransar och en förgyld messingssölja i hvarje Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 628 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
8 st Cramoisieröda sammets täcken med bröststycken som Konungen i Spaanien förärat KOnung Carl XI år 1671. Täckena med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar, med Kongl Spanska vapnet på ryggen och 2 röda kors på sidorna, broderade med utskuren gyllenduk och atlas samt guldtrådskanter; fodrade med röd valk; 8 st halskappor lika med föregående täcke 8 st grimmor af dito sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje grimma 1 ring och 1 sölja af messing förgyldt samt ett skaft af rödt silke med en liten quast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2ne hvalknutar af do; 8 st täckjohlar af läder med rödt sammet samt en puta af Dito med silfver i guldfransar och en förgyld messingssölja i hvarje Tid. inv. nr.: 628 Sida: 55 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
8 st Häst Täcken med bryststycken af rödt Sammet med röda silckes fransar, samt guld och silfver fransar omrking samt Kongl. Spnaska Wapnet mit uppå. Tid. inv. nr.: 628 Sida: 88 Nr. i föreg. inv.: 16 Sida i föreg.inv.: 256