Föremål

svartkrut

Svartkrut, inslaget i papper med påskrift: " Skott från 22.3."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Krut
Kategori Ammunition
Antal 1
Föremålsnummer 2493_LRK