Föremål

svartkrut

Svartkrut, inslaget i papper med påskrift: " Skott från 22.3."

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Krut
Kategori
Ammunition
Antal
1
Föremålsnummer
2493_LRK