Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hjullåsstudsare - Z Herold

Åttsidig pipa av stål med trumf, åtta, hårt nätta räfflor. Kort, tvärt avskuret svansskruvblad, framför siktet en rektangulär klack, framför denna på ovansidan en punsad, rak bladbård, på sidorna etsade(?), mjuka rankor. På pipans ovansida vid pipbasentvå stämplar: Z H och fransk lilja (Stöckelnr 517-519), den ena hårt nött. Riktmedel: Siktskåra, 1: 270 mm fram till det breda ståndsiktet, inlaxat stolpkorn av mässing. Fästning: Tre häften, pipan fäst med krysskruv underifrån samt tre pipstift av trä. Hjullås med plant låsbleck, invändigt hjul och hane i flykt med låsblecket. Låsbleckets bakre del utdragen i en konturerad spets. Hankroppen något konturerad, lös överkäke utdragen i ett bågformigt uppåtböjt fingergrepp med rund, plant ytterdel. På låsets insida är stången, hanfjädern och fängpannelockets stoppfjäder och arm blånerade. Fästning: En låsskruv. Rak, spetsig avtryckare. Helstock av päronträ(?) med graverade beninläggningar föreställande djur och jaktscener. Kolv av tysk typ med snidad volut vid anslaget. Beslag och inläggningar av ben. Bakplåt med stödkula av stål. Kolvlådelock helt klätt med ben med en björn, omgiven av rankor. På anslaget en björnjakt med en ridande jägare samt två till fots, lösryckt från gruppen en björn stående på baktassarna.. På kolvryggen två rektangulära ornament, på låssidan en löpande hund och en räv. Låsskruvbrickor samt pipstiftbrickor runda med blomgravyr, överrörka och näsband med rankdekor. Varbygel av stål med tre fingerlägen. Tillbehör: Laddstock av ljust trä, 1: 1157 mm med skoning av ben i ena änden, i den andra ett invändigt gängat stålrör.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsstudsare
Kategori Bössor
Material Stål, Päronträ, Mässing, Ben
Storlek Längd 1141 mm (pipa)
Teknik Blånering, Etsning, punsning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1610, 1610-01-01 – 1628-12-31 (1610-1628 cirka)
Tillverkare Herold, Zacharias (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Kristina av Sverige
Inskription Dekor: björnjakt till häst, Dekor: räv, Dekor: hund löpande, Dekor: björn, Dekor: lilja fransk, Dekor: björn stående på bakbenen, Signatur/Påskrift: Z H, lilja (Stöckelnr 517-519), Signatur/Påskrift: Z H, lilja (Stöckelnr 517-519)
Föremålsnummer 5655_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1271