Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Axel W:s Gyllenkrok.

Fem visitkort från Friherre Axel W:son Gyllenkrok och Friherrinnan Gyllenkrok. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Torstensonsgatan 4. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1918

1916 - 1918

Tidigare ägare Gyllenkrok, Axel W:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.338._HWY