Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärd

Fäste av förgyllt stål. Knapp omvänt päronformig med hög, något konisk nitknapp. Parerstänger raka, platta, något vidgade i ändarna samt med en låg, mittgående ås. Kavel lindad med tvinnad mässingstråd av fyra olika tjocklekar, upptill och nedtill enkrans av tvinnad mässingstråd. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad med rundad ytterände och med etsad ornering i hela sin längd på båda sidor. På ena sidan närmast fästet text: "CONCORDIA RES PAR // VAE CRESCUNT DISCOR // DIA MAGNAE DILABUNTUR" (Genom endräkt växer små ting, genom tvedräkt förstörs stora). Därovanför två kanoner i lavetter, oval ram, innehållande krona, äpple, spira och svärd. I ramen text: "CHRISTUS REFUGIUM SVORUM" (Kristus deras tillflykt). Därefter: "CHRISTINA AUGUSTA SVECORUM GOTHORUM ET VANDALORUMQUE REGINA" (Kristina, Sveriges, Götes och Vendes drottning). Därovanför en oval ram inneslutande ett kvinnoporträtt, höftbild, fas höger, frisyr med uppstående kam, stor, vit krage, smalt förkläde. Ovanför porträttet 15 rektangulära fält, vart och ett med ett landskapsvapen och landskapets namn nertill, från fästet: "UPLAND, SÖDERMANLAND, ÖSTERGÖTHLAND, SMÅLAND, WESTEGÖTL., WERMEL., NERIKE, HELSINGL., DALARNA, WESTMANL., GESTRICA, WESTBOTN, ÅNGERMANL., ÖLAND, DAAL". Därovanför en grip utan namn, ovanför denna text: "ARMA CIVITA //TIS ARBOGEN // SIS" (Arboga stads vapen) samt en blomma. På andra sidan vid basen signering: "ME FECIT DAVID KOHL ANNO 1648", stora riksvapnet med Vasa-hjärtvapen, en oval ram inneslutande ett porträtt av Gustav II Adolf, höftbild, fas höger, mustasch och pipskägg, slickat hår, dräkt med nedvikt krage och fältbindel, i h. hand en stav(?). I ramen text: "GUSTAVUS ADOLPHUS DG SVECORUM GOTHORUM ET VANDALORUM REX" (Gustav Adolf med Guds nåde Sveriges Götes och Vendes Konung). Därovanför 15 landskapsvapen som ovan: "STORFORSTAD. FINL., NORRE FINL., SÖDRE FINLA., ESTLAND, CARELEN, INGERMANL., NARFVEN, TAWASTL., KEXHOLM, NYLAND, ÖSTERBOTTEN, ÅLAND, TAVOLAX, LAPLAND, MEDELAP". Därovanför dekor som på andra sidan med Arbogas vapen. Porträtten av drottning Kristina och Gustav II Adolf troligen efter "Der Erneuerte Teutsche Florus", Frankfurt 1647. Gåva genom major C U (Carl Vilhelm?) Nisbeth av friherrinnan Christina Sophia von Post f. von Ungern-Sternberg, Äs, Sörmland.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagsvärd, Svärd
Kategori Svärd
Material Stål, Mässingstråd
Storlek Bredd 56 mm (klinga), Längd 933 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, Etsning, tvinning
Antal 1
Datering 1648, 1648-01-01 – 1648-12-31
Tillverkningsplats Sverige, Garpströms bruk
Tillverkare Kohl, David Casparsson (Tillverkare), Nisbeth, Carl Vilhelm (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Post f. von Ungern-Sternberg, Christina Sophia von, Ägare: Ungern-Sternberg, Mattias Alexander von
Avbildad Kristina av Sverige
Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: vapen Estland, Dekor: vapen Uppland, Dekor: vapen Västergötland, Dekor: vapen Värmland, Dekor: vapen Närke, Dekor: vapen Hälsingland, Dekor: höftbild, fas höger, mustasch och pipskägg, slickat hår, dräkt med nedvikt krage och fältbindel, i h. hand en stav, Dekor: vapen Nyland, Dekor: vapen Kexholm, Dekor: vapen Tavastland, Dekor: vapen Narva, Dekor: vapen Småland, Dekor: vapen Karelen, Dekor: vapen Östergötland, Dekor: vapen Södra Finland, Dekor: vapen Dalarna, Dekor: vapen Västmanland, Dekor: vapen Gästrikland, Dekor: höftbild, fas höger, mustasch och pipskägg, slickat hår, dräkt med nedvikt krage och fältbindel, i h. hand en stav, Dekor: vapen Norra Finland, Dekor: vapen storf.Finland, Dekor: vapen Dalsland, Dekor: vapen Öland, Dekor: vapen Ångermanland, Dekor: vapen Västerbotten, Dekor: vapen Ingermanland, Dekor: kanon m lavett, Dekor: vapen Österbotten, Dekor: vapen Åland, Dekor: vapen Savolax, Dekor: vapen Södermanland, Dekor: vapen Lappland, Dekor: vapen Medelpad, Dekor: vapen Arboga, Dekor: kvinna, midjebild fas h, Signatur/Påskrift: ÅLAND, Signatur/Påskrift: ÅNGERMANL., Signatur/Påskrift: ÖLAND, Signatur/Påskrift: ÖSTERBOTTEN, Signatur/Påskrift: ÖSTERGÖTHLAND, Signatur/Påskrift: WERMEL., Signatur/Påskrift: WESTBOTN, Signatur/Påskrift: WESTEGÖTL., Signatur/Påskrift: WESTMANL., Signatur/Påskrift: UPLAND, Signatur/Påskrift: SÖDERMANLAND, Signatur/Påskrift: SÖDRE FINL., Signatur/Påskrift: TAWASTL., Signatur/Påskrift: TAVOLAX, Signatur/Påskrift: STORFORSAD FINL, Signatur/Påskrift: ÅLAND, Signatur/Påskrift: ÅNGERMANL., Signatur/Påskrift: ÖLAND, Signatur/Påskrift: ÖSTERBOTTEN, Signatur/Påskrift: ÖSTERGÖTHLAND, Signatur/Påskrift: WERMEL., Signatur/Påskrift: WESTBOTN, Signatur/Påskrift: WESTEGÖTL., Signatur/Påskrift: WESTMANL., Signatur/Påskrift: DALARNA, Signatur/Påskrift: DAAL, Signatur/Påskrift: ESTLAND, Signatur/Påskrift: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT DISCORDIA MAGNAE DILABUNTUR, Signatur/Påskrift: CHRISTUS REFUGIUM SVORUM, Signatur/Påskrift: CARELEN, Signatur/Påskrift: ARMA CIVITATIS ARBOGENSIS, Signatur/Påskrift: NARFVEN, Signatur/Påskrift: NORRE FINL., Signatur/Påskrift: MEDELAP, Signatur/Påskrift: NERIKE, Signatur/Påskrift: NYLAND, Signatur/Påskrift: SMÅLAND, Signatur/Påskrift: HELSINGL., Signatur/Påskrift: GUSTAVUS ADOLPHUS DG SVECORUM GOTHORUM ET VANDALOR, Signatur/Påskrift: GESTRICA, Signatur/Påskrift: KEXHOLM, Signatur/Påskrift: INGERMANL., Signatur/Påskrift: LAPLAND, Signatur/Påskrift: ME FECIT DAVID KOHL ANNO 1648, Signatur/Påskrift: MEDELAP, Signatur/Påskrift: NARFVEN, Signatur/Påskrift: NORRE FINL., Signatur/Påskrift: HELSINGL., Signatur/Påskrift: INGERMANL., Signatur/Påskrift: KEXHOLM, Signatur/Påskrift: ME FECIT DAVID KOHL ANNO 1648, Signatur/Påskrift: LAPLAND, Signatur/Påskrift: NERIKE, Signatur/Påskrift: NYLAND, Signatur/Påskrift: STORFORSAD FINL, Signatur/Påskrift: SMÅLAND, Signatur/Påskrift: SÖDERMANLAND, Signatur/Påskrift: SÖDRE FINL., Signatur/Påskrift: TAWASTL., Signatur/Påskrift: TAVOLAX, Signatur/Påskrift: UPLAND, Signatur/Påskrift: GUSTAVUS ADOLPHUS DG SVECORUM GOTHORUM ET VANDALOR, Signatur/Påskrift: GESTRICA, Signatur/Påskrift: ESTLAND, Signatur/Påskrift: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT DISCORDIA MAGNAE DILABUNTUR, Signatur/Påskrift: DALARNA, Signatur/Påskrift: DAAL, Signatur/Påskrift: CHRISTUS REFUGIUM SVORUM, Signatur/Påskrift: CHRISTINA AUGUSTA SVECORUM GOTHORUM ET VANDALORUMQ, Signatur/Påskrift: CARELEN, Signatur/Påskrift: ARMA CIVITATIS ARBOGENSIS
Föremålsnummer 5666_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4178