Föremål

Bildsten

Upphov: Rosengren, Helena/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bildsten
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Byggnadsdetaljer och monument
Material
Bergart
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
550 – 800
Tidsperiod
Vendeltid
Motiv
  • Skepp
  • Segelbåt
Föremålsnummer
45110_HST
Andra nummer
Undernummer: 76
Förvärvsnummer
Förvärvsdatum
2014
Fyndplats