Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tvåhandssvärd

Fäte av stål med rikt etsad ornering. Knapp runt skivformig, tjock. Parerstänger raka, balusterformiga. Yttre och inre kryssbyglar i form av slingrande armar, den yttre större. Den etsade orneringen i huvudsak bestående av bladrankor; på knappens utsida jungfru Maria stående på en månskära och med Jesusbarnet i famnen; på insidan två beridna riddare, tornerande med svärd. Kavellindning av omväxlande två parter tvinnad och två parter slät, mörkanlöpt ståltråd; kaveln med kragbeslag upptill och nedtill, det senare tandat, kring mitten en utstående bård med tandad övre och nedre kant. Klinga rak, tvåeggad, planslipad, med c. 73 mm lång indragen ricasso. På ricassons utsida en etsad helgonfigur, varunder i antikvaversaler: " S. LAVRENTIVS "; på insidan likaledes etsat en stående riddare i helrustning med en kommandostav (?) i händerna. På starka delens båda sidor tre c. 240 mm långa parallella hålkälar.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Svärd
Kategori
Svärd
Material
 • Stål
 • Ståltråd
Storlek
 • Längd 1306 mm
 • Bredd 216 mm
 • Längd 930 mm (klinga)
 • Bredd 58 mm (klinga)
 • Vikt 2070 g
Teknik
Etsning
Antal
1
Datering
1830

1830-1850 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: Jungfru Maria med Jesusbarnet, stående på månskära
 • Dekor: två riddare, tornerande med svärd
 • Dekor: helgon - S.t Laurentius
 • Dekor: riddare i helrustning, kommandostav
 • Signatur/Påskrift: S.LAVRENTIVS
Föremålsnummer
11476_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4614
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 13
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 4
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 13
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 13