Foto: Olsson, Andreas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåslodbössa, Teschen, Hans Ritter, Hans Kaluza

Åttsidig, räfflad pipa, stämplad på kammaren: T R (Stöckelnr 4606). Förstärkt vid mynningen, 6 räfflor, bombredd: 3,6 mm. Punsad dekor i tre fält samt på svansskruvbladet. Riktmedel: Från sidan inlaxat ståndsikte av stål, inlaxat stolpkorn av mässing. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt två pipstift av ben och trä. Hjullås av teschitztyp med utvändigt hjul och slagfjäder. Låsbleck, hjulbrygga, slagfjäder och hanfjäderbleck med punsad dekor. Hane med löv, överkäke och ringformigt fingergrepp med halvcirkelformig arm. Stor, konturerad och genombruten skärm mellan hankropp och huvud. Graverad rankdekor samt på skärmen en mask. Balusterformig hanstudel. Hanfjäderbleckets del bakom studeln hjärtformig och genombruten. Fängpannelock med rörlig arm. På locket graverad dekor. Tumgrepp med snedräfflad tunga. Triangulär, bakåtböjd, nästan rak eldskärm. Mellanled mellan hjulaxel och fängpannelockets arm, armens fjäder med tandad överkant. Fästning : Två låsskruvar. Rak avtryckare. Helstock av rosenträ(?), kolvlängd: 160 mm. Inläggningar av ben och pärlemor (på flera ställen ersatta med nyare benplattor). Signatur på benplatta bakom svansskruvbladet: H K (ligatur). Inläggningarna i form av slingor, som övergår i fantasidjur samt harar, ekorrar mm, framför varbygeln en varg. På anslaget en oval pärlemorplatta med graverat tre kronor, två och en, krönta av en kunglig krona. Beslag av ben och stål. Bakplåt av ben med en graverad, stiliserad, hög blomma, på en av grenarna sitter en fågel med en lång, kluven stjärt. Kolvknapp av stål. Kolvlåda med lock av stockens trä, beslag och inläggningar av ben. Varbygel av stål med tre fingerlägen, främre skruven krysskruv. Tre fasade rörkor av stål. Näsband av ben. Inbränd stämpel på anslaget: A F (ligatur), krönt av en öppen krona. Vid främre varbygelskruven inbränt en stämpel i form av ett mantuakors (?) krönt av en krona eller en mitra, allt omgivet av en defekt cirkel (furstbiskopsdömet Lübeck?). Bakom varbygeln en stämpel: 46.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Pärlemor, Mässing, Ben
Storlek Längd 946 mm (pipa)
Teknik Förgyllning, punsning, gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1640 – 1660, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1600-talets mitt)
Tillverkare Kaluza, Hans (Tillverkare), Ritter, Thomas (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Adolf Fredrik av Sverige, Ägare: August Fredrik av Holstein-Gottorp, Ägare: Kristina av Sverige, Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Inskription Dekor: riksvapen Sverige (tre kronor), Dekor: mantuakors krönt (mitra?), Dekor: namnchiffer AF krönt, Dekor: ekorrar, Dekor: harar, Dekor: varg, Dekor: fågel m kluven stjärt, Signatur/Påskrift: H K, ligatur, Signatur/Påskrift: A F, krönt, Signatur/Påskrift: T R (Stöckelnr 4606), Signatur/Påskrift: H K, ligatur, Signatur/Påskrift: A F, krönt, Signatur/Påskrift: T R (Stöckelnr 4606)
Föremålsnummer 2913_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1791