Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brons

BRONS. Åtsida: Manshuvud i profil åt vänster, lagerkrönt. Frånsida: Svagt skålig. Man till häst, ridande åt höger, i hjälm och med bakåt fladdrande mantel; i högra handen en lans. Rand: Slät. Mått: Vikt: 15,8 gr. Diameter: 26 mm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Brons
Kategori Övriga reguljära mynt, 56. LVI Mynt
Material Brons
Föremålsnummer LVI:A.f.03._HWY