Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sporre

Sporre av stål med filade ränder med tvärgående räfflor. U-formade skänklar med nedåtböjda ytterändar med 2 st framåtriktade öglor i vilka finns, på ena sidan två knappar, på andra sidan en knapp och en rektangulär sölja. Rak sporrhals 23 mm lång med klinga av stål med 8 uddar som är trestråligt filade.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sporre
Kategori Sporrar
Storlek
  • Längd 115 mm
  • Bredd 83 mm
  • Vikt 70 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6595_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4578:a
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 3
Relaterat föremål I par med: 6596_LRK (par med 6596)