Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficersvärja

Första gången upptagen i inventarium 1803: "förmodas vara Konung Carl den XI:tes". Fäste av förgyllt silver. Knapp oval med vertikala räfflor, nitknapp låg. Handbygeln, som är åttsidig och med vidgat mittparti, har ursprungligen varit intappad i knappen. Pareranordningen i övrigt bestående av: njurformiga parerplåtar. perforerade med små, runda hål och med förstärka kanter; raka, räfflade parerstänger med vidgade ytterändar; mycket låga fingerbyglar; på utsidan, utgående från handbygelns nederdel en kryssbygel, som tätt följer parerplåtens kant och baktill är inåtböjd, anslutande till bakre parerstången; nedanför kryssbygeln mellan handbygelns nederdel och parerplåtens främre del en smal sidospång; på insidan en motsvarande, smal sidospång; handbygeln forts'tter i avsmalnad dimension nedanför yttre och inre sidospängerna till främre parerstången. Vid krysset på insidan en tumbygel. Krysset och mittpartiet av parerplåtarna plymliknande vidgade utåt. Kavellindning med omväxlande grov och tunn, förgylld silvertråd, förgyllningen på utstående delar bortnött; lindningen lagd i spiral med sex varv av tre längder flätad, grov tråd, omväxlande med tvinnad tråd i två olika tjocklekar; nedtill en flätad krans av tvinnad silvertråd (den övre kransen saknas). Klinga rak, tvåeggad, lång och tämligen smal, slipad med sexsidigt tvärsnitt. Starka delen med ca 200 mm lång hålkäl, vari otydligt inpunsat på båda sidor: "IN VALENCIA IN II". Klingans inpunsade signering med det spanska ortnament Valencia är en imitation, den spanska prepositionen EN har därvid utformats som t.ex. den tyska och italienska prepositionen IN. Fästets typ var tämligen vanlig under Karl XI:s tid. Akantusorneringen på parerplåtarna utvecklades under Karl XII:s regering till ett dubbelt C-monogram.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kavalleriofficersvärja, Officersvärja, Värja
Kategori Värjor
Material Silver, Stål
Storlek Längd 974 mm (klinga), Bredd 24 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, tvinning, punsning
Antal 1
Datering 1650, 1650-01-01 – 1675-01-01 (1650-1675 cirka)
Tillverkningsplats Italien, Sverige
Tidigare ägare Ägare: Karl XI av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: IN VALENCIA IN II, Signatur/Påskrift: IN VALENCIA IN II
Föremålsnummer 6390_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1886