Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficersvärja

Första gången upptagen i inventarium 1803: "förmodas vara Konung Carl den XI:tes". Fäste av förgyllt silver. Knapp oval med vertikala räfflor, nitknapp låg. Handbygeln, som är åttsidig och med vidgat mittparti, har ursprungligen varit intappad i knappen. Pareranordningen i övrigt bestående av: njurformiga parerplåtar. perforerade med små, runda hål och med förstärka kanter; raka, räfflade parerstänger med vidgade ytterändar; mycket låga fingerbyglar; på utsidan, utgående från handbygelns nederdel en kryssbygel, som tätt följer parerplåtens kant och baktill är inåtböjd, anslutande till bakre parerstången; nedanför kryssbygeln mellan handbygelns nederdel och parerplåtens främre del en smal sidospång; på insidan en motsvarande, smal sidospång; handbygeln forts'tter i avsmalnad dimension nedanför yttre och inre sidospängerna till främre parerstången. Vid krysset på insidan en tumbygel. Krysset och mittpartiet av parerplåtarna plymliknande vidgade utåt. Kavellindning med omväxlande grov och tunn, förgylld silvertråd, förgyllningen på utstående delar bortnött; lindningen lagd i spiral med sex varv av tre längder flätad, grov tråd, omväxlande med tvinnad tråd i två olika tjocklekar; nedtill en flätad krans av tvinnad silvertråd (den övre kransen saknas). Klinga rak, tvåeggad, lång och tämligen smal, slipad med sexsidigt tvärsnitt. Starka delen med ca 200 mm lång hålkäl, vari otydligt inpunsat på båda sidor: "IN VALENCIA IN II". Klingans inpunsade signering med det spanska ortnament Valencia är en imitation, den spanska prepositionen EN har därvid utformats som t.ex. den tyska och italienska prepositionen IN. Fästets typ var tämligen vanlig under Karl XI:s tid. Akantusorneringen på parerplåtarna utvecklades under Karl XII:s regering till ett dubbelt C-monogram.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Kavalleriofficersvärja
 • Officersvärja
 • Värja
Kategori Värjor
Material
 • Silver
 • Stål
Storlek
 • Längd 1139 mm
 • Bredd 137 mm
 • Längd 974 mm (klinga)
 • Bredd 24 mm (klinga)
 • Vikt 1020 g
Teknik
 • Förgyllning
 • tvinning
 • punsning
Antal 1
Datering
 • 1650
 • 1650-01-01 – 1675-01-01

1650-1675 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Inskription
 • Signatur/Påskrift: IN VALENCIA IN II
 • Signatur/Påskrift: IN VALENCIA IN II
Föremålsnummer 6390_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1886
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 32
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 675
 • Den tidigkarolinska kommendervärjan, Seitz, 1948, avb. på sida: 6 (Seitz, Heribert)
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1984, avb. på sida: 6
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1993, avb. på sida: 6
Historisk händelse Slaget vid Lund