Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sabel jägarofficer Sverige

Fäste av förgylld slät mässing, främre parerstången övergår rätvinkligt i handbygeln . På utsidan yttre sidobygel, s-formigt svängd och nedtill breddad, på utsidan G III av silver, fäst med två nitar (Gustav III:s namnchiffer). Kavel klädd med brunt skinn med elva tvärgående räfflor, i dessa tvinnade, försilvrade koppartrådar. Klinga böjd, eneggad fram till det ca 90 mm långa spetspartiet, där tvåeggad. Från basen fem hålkälar, de två närmast ryggen sluttar 250 mm från udden, de övriga 175 mm från udden. Har tillhört konungens överadjutant, majoren mm Johan Georg af Sillén (1767-1795, Elgenstierna tab. 23). Gåva av kommendören vid flottan mm, Arvid F W Egerström.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Silver
 • Skinn
 • Koppartråd
Storlek
 • Längd 834 mm
 • Bredd 120 mm
 • Längd 715 mm (klinga)
 • Bredd 38 mm (klinga)
 • Vikt 820 g
Teknik
 • Förgyllning
 • Gjutning
 • tvinning
Antal 1
Datering
 • 1790
 • 1780-01-01 – 1790-01-01

1790 cirka

Tillverkare Gustav III av Sverige (Påskrift)
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper Färg: brun
Föremålsnummer 5416_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1992:a
Litteratur Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1175
Relaterat föremål Samhör med: 5417_LRK (Samhörande med balja nr 5417.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 sabel med bygelfäste af förgylld messing, på yttre bygeln Gustaf III:s namnchiffer af förgyldt silfver, kafveln öfverklädd med brunt skinn, lindad med silfvertråd och försedd med kappa, i hvilken bygeln är infälld, klingan kort, bred vid fästet, med fem refflor och tveäggad spets; baljan af svart läder med munbleck och dobbsko af förgylld messing, det förra försedt med en oval knapp. (Sabeln har tillhört konungens Öfveradjutant, majoren m.m. Johan Georg af Sillén; gåfva af kommendören vid Flottan m.m. A. Egerström.) Tid. inv. nr.: 1992 Sida i föreg.inv.: 69
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
3:o Enligt Rapport till Kgl. Krigs Collegium af den 30 Juni 1853. Gåfva av Kapitenen vid Kongl. Maj:ts Flotta och Riddaren af Kgl. Svärdsorden m.m. A. Egerström
Text
1853-06-03. Konungens Öfver Adjutant, Majoren i Arméen, Kapitenen vid Kongl. Arméens Flotta och Riddaren af Svärdsorden m. m. Johan Georg af Silléns Sabel. Kafveln af läder lindad med tråd; fästet af messing, en större bygel med GIII i upphöjdt arbete, försilfvradt; klingan förseddmed 4 refflor, nedersta delen deraf med egg å båda sidor. Baljan af svart läder, försedd med dobbsko och munbeslag, med en oval knapp, förgylde. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 70 Anmärkning: sid. 70-71