Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Balja

Balja av svärtat läder, munbleck och doppsko av slät, förgylld mässing med konturerade neder- respektive överkant. På munbleckets utsida koppelhake i form av rundoval, slät knapp.Släpsko av en plan mässingsten, lagd runt doppskons ytterände, högre på framkanten. Har tillhört konungens överadjutant, majoren mm Johan Georg af Sillén (1767-1795, Elgenstierna tab. 23). Gåva av kommendören vid flottan mm, Arvid F W Egerström.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Balja
Kategori Baljor och fodral
Material
  • Läder
  • Mässing
Storlek
  • Längd 724 mm
  • Bredd 47 mm
  • Vikt 260 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1790

1790 cirka

Tidigare ägare
Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 5417_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1992:b
Litteratur Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1175
Relaterat föremål 5416_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 sabel med bygelfäste af förgylld messing, på yttre bygeln Gustaf III:s namnchiffer af förgyldt silfver, kafveln öfverklädd med brunt skinn, lindad med silfvertråd och försedd med kappa, i hvilken bygeln är infälld, klingan kort, bred vid fästet, med fem refflor och tveäggad spets; baljan af svart läder med munbleck och dobbsko af förgylld messing, det förra försedt med en oval knapp. (Sabeln har tillhört konungens Öfveradjutant, majoren m.m. Johan Georg af Sillén; gåfva af kommendören vid Flottan m.m. A. Egerström.) Tid. inv. nr.: 1992 Sida i föreg.inv.: 69
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
3:o Enligt Rapport till Kgl. Krigs Collegium af den 30 Juni 1853. Gåfva av Kapitenen vid Kongl. Maj:ts Flotta och Riddaren af Kgl. Svärdsorden m.m. A. Egerström
Text
1853-06-03. Konungens Öfver Adjutant, Majoren i Arméen, Kapitenen vid Kongl. Arméens Flotta och Riddaren af Svärdsorden m. m. Johan Georg af Silléns Sabel. Kafveln af läder lindad med tråd; fästet af messing, en större bygel med GIII i upphöjdt arbete, försilfvradt; klingan förseddmed 4 refflor, nedersta delen deraf med egg å båda sidor. Baljan af svart läder, försedd med dobbsko och munbeslag, med en oval knapp, förgylde. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 70 Anmärkning: sid. 70-71