Föremål

Balja

Balja av svärtat läder, munbleck och doppsko av slät, förgylld mässing med konturerade neder- respektive överkant. På munbleckets utsida koppelhake i form av rundoval, slät knapp.Släpsko av en plan mässingsten, lagd runt doppskons ytterände, högre på framkanten. Har tillhört konungens överadjutant, majoren mm Johan Georg af Sillén (1767-1795, Elgenstierna tab. 23). Gåva av kommendören vid flottan mm, Arvid F W Egerström.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Balja
Kategori
Baljor och fodral
Material
  • Läder
  • Mässing
Storlek
  • Längd 724 mm
  • Bredd 47 mm
  • Vikt 260 g
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Datering
1790

1790 cirka

Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
Färg: Svart
Föremålsnummer
5417_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1992:b
Litteratur
Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1175
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 sabel med bygelfäste af förgylld messing, på yttre bygeln Gustaf III:s namnchiffer af förgyldt silfver, kafveln öfverklädd med brunt skinn, lindad med silfvertråd och försedd med kappa, i hvilken bygeln är infälld, klingan kort, bred vid fästet, med fem refflor och tveäggad spets; baljan af svart läder med munbleck och dobbsko af förgylld messing, det förra försedt med en oval knapp. (Sabeln har tillhört konungens Öfveradjutant, majoren m.m. Johan Georg af Sillén; gåfva af kommendören vid Flottan m.m. A. Egerström.) Tid. inv. nr.: 1992 Sida i föreg.inv.: 69
Typ
Äldre inventarium
Titel
3:o Enligt Rapport till Kgl. Krigs Collegium af den 30 Juni 1853. Gåfva av Kapitenen vid Kongl. Maj:ts Flotta och Riddaren af Kgl. Svärdsorden m.m. A. Egerström
Datum
1855
Text
1853-06-03. Konungens Öfver Adjutant, Majoren i Arméen, Kapitenen vid Kongl. Arméens Flotta och Riddaren af Svärdsorden m. m. Johan Georg af Silléns Sabel. Kafveln af läder lindad med tråd; fästet af messing, en större bygel med GIII i upphöjdt arbete, försilfvradt; klingan förseddmed 4 refflor, nedersta delen deraf med egg å båda sidor. Baljan af svart läder, försedd med dobbsko och munbeslag, med en oval knapp, förgylde. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 70 Anmärkning: sid. 70-71