Föremål

KAK guldmedalj

Åtsida: relief, bilförare och därbakom flygande örn, nertill det krönta lilla riksvapnet flankerat av relieftext: "KUNGL.AUTO- // MOBIL-KLUBBEN", graverad signatur vid kanten till vänster om vapnet: "C.Fagerberg". Frånsida: eklövs- och lagerkrans omlindad på tre ställen med band, relieftext:"FÖRTJÄNST- // MEDALJ // TILLDELAD // GUSTAF V // 1923". På randen stämplat: "GULD 1923". Upptill utbuktning av kanten med hål, däri fäst liten ring, i vilken bandringen är fäst.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 34 g (med band)
Antal 1
Datering 1923
Tillverkare Fagerberg, Carl (Tillverkare), Gustaf V av Sverige (Förmedlare), KAK - Kungliga automobilklubben (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Förtjänstmedalj tilldelad Gustaf V 1923, Signatur/Påskrift: Förtjänstmedalj tilldelad Gustaf V 1923
Föremålsnummer 2121_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:398:a