Föremål

Alexandri Magni Historia på Swenska Rijm aff Latinen in på wårt Språåk wänd och bekostat genom...HR: Boo Jonszon fordom Sweriges Rijkes Drotzet...Tryckt på Wijsingzborg, aff hans HögGreffl: Nådes Rijks Drotzens Booketryckiare, Johann kankel. MDCLXXII

Band av pergament

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1672
Tillverkningsplats Visingsborg
Tillverkare Jonsson Grip, Bo (Översättare), Kankel, Johann (Tryckare), Hadorph, Johan (Upphovsman)
Föremålsnummer 111060_SKOBOK