Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, Spanien

Bygelfäste av mörkt, ursprungligen förgyllt stål (guldet påslaget, endast obetydliga rester återstår). Samtliga delar vågformigt veckade, broskartade. Knapp (lös), tämligen stor, bildad av sex från varandra åtskilda, vertikala led, mellan vilka tångenär synlig, nitknappen sönderslagen (saknas). Handbygel vågformig, överdelen når fram till ca 10 mm från knappen. Parerstänger raka, långa med knoppformiga ytterändar, krysset nedtill utdraget i en spets. Pareranordningen i övrigt bestående av på ut- och insidan en sidobygel utgående något ovanför handbygelns mitt, den yttre övergående något ovanför krysset i en från fingerbyglarnas nederdel uppåtsvängd, stor bygel. Den inre sidobygeln i höjd med parerstängerna förgrenad i tre nedre, släta sidospänger, de två främre på vardera sidan av klingan anslutande till fingerbyglarnas nedre ändar, den bakre bakåtsvängd och anslutande till bakre fingerbygelns nederdel. Kavel spiralräfflad i sex varv, lindad med tvinnad, tunn, förgylld silvertråd, utmed räfflorna två tvinnade, förgyllda dylika. Klinga rak, lång, slipad med mötande, jämnbreda skär och, med undantag för ricasson utmed hela längden vågig, s.k. flammig. Ricasson, l: 55 mm ca, förgylld, på båda sidor med inslagen Sahagum-stämpel, ett krönt S i sköld (LRK vägl.1921:60).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning kavaljersvärja
Kategori Värjor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Silvertråd
 • Guld
Storlek
 • Vikt 1190 g
 • Bredd 25 mm (klinga)
 • Längd 1018 mm (klinga)
 • Bredd 220 mm
 • Längd 1228 mm
Teknik
 • Stålsnitt
 • Förgyllning
 • tvinning
 • Påslagning
Antal 1
Datering 1600 – 1620

1600-talets början

Tillverkare Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare Gustav II Adolf av Sverige
Inskription
 • Signatur/Påskrift: S i krönt sköld (1921:62:2)
 • Signatur/Påskrift: S i krönt sköld (1921:62:2)
Föremålsnummer 10853_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1843
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 40
 • Svärdet och värjan som armévapen. The history of the swedish army sword 1500 - 1860. Captions and summary in English., Seitz, 1955, avb. på sida: 56 (Seitz, Heribert)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 541
 • Gustav II Adolf: 350 år efter Lützen, Livrustkammaren, katalog: 28
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 40
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Titel
värja
Text
1 värja med korgfäste af jern,som synes hafva varit förgyldt, parérstången rak och denna jemte yttre byglarne på korgen samt kanppen i vågformigt och genombrutet arbete, klingan lång, flammig, förgylld vid fästet, smedsmärket ett krönt S, nitknappen borta. Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 1843 Nr. i föreg. inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Text
1 st Värja med förgyldt fäste, klingan flammvis smidd, handkafveln söndrig och utan tråd. Rubrik: Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 447 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Text
1 Do (Wärja) med do do (förg. fäste), klingan flamvis smidd. Handkafveln sönder Rubrik: Sablar, Svärd, Wärjor, Scepter och Putschaner Tid. inv. nr.: 447 Sida: 26 Nr. i föreg. inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Salig Konung Gustaf Adolphs Höglofl. i Åminnelse
Text
En Värja med förgylt Fäste, Klingan flammevis eller af och an smidd; Baljan af svart Sammet utan Dubbsko; Handkaflen och Baljan därpå allt sönder. Tillskrivet på h sida - aljan brister. Afskrifven År 1822 Rubrik: Värjor och Svärd Tid. inv. nr.: 447 Sida: 249 Nr. i föreg. inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Värja med förgylt fäste. Tid. inv. nr.: 447 Sida: 61 Nr. i föreg. inv.: 42 Sida i föreg.inv.: 381
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 32 Sida: 79 Nr. i föreg. inv.: 217
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Titel
Sahl. Konung Gustaf Adolphs Höglofl. i åminnelse
Text
En Wärja med föryglt Fäste, Klingan flammewijs eller af och an smidder, Balljan af en swart Sammet utan Dubbsko, Hand-Kaflen och Balljan där på alt sönder - 9:- i marg. Prot. 447. Rubrik: Wärjor och Swärd Tid. inv. nr.: 42 Sida: 381 Nr. i föreg. inv.: 48
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 42 Sida: 411 Nr. i föreg. inv.: 48
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 48 Sida: 639 Nr. i föreg. inv.: 48 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 32 Sida: 113 Nr. i föreg. inv.: 32 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 217 Nr. i föreg. inv.: 100
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 100
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Titel
värja
Text
Rubrik: värja Tid. inv. nr.: 48 Sida: 391 Nr. i föreg. inv.: 32 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat