Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, Spanien

Bygelfäste av mörkt, ursprungligen förgyllt stål (guldet påslaget, endast obetydliga rester återstår). Samtliga delar vågformigt veckade, broskartade. Knapp (lös), tämligen stor, bildad av sex från varandra åtskilda, vertikala led, mellan vilka tångenär synlig, nitknappen sönderslagen (saknas). Handbygel vågformig, överdelen når fram till ca 10 mm från knappen. Parerstänger raka, långa med knoppformiga ytterändar, krysset nedtill utdraget i en spets. Pareranordningen i övrigt bestående av på ut- och insidan en sidobygel utgående något ovanför handbygelns mitt, den yttre övergående något ovanför krysset i en från fingerbyglarnas nederdel uppåtsvängd, stor bygel. Den inre sidobygeln i höjd med parerstängerna förgrenad i tre nedre, släta sidospänger, de två främre på vardera sidan av klingan anslutande till fingerbyglarnas nedre ändar, den bakre bakåtsvängd och anslutande till bakre fingerbygelns nederdel. Kavel spiralräfflad i sex varv, lindad med tvinnad, tunn, förgylld silvertråd, utmed räfflorna två tvinnade, förgyllda dylika. Klinga rak, lång, slipad med mötande, jämnbreda skär och, med undantag för ricasson utmed hela längden vågig, s.k. flammig. Ricasson, l: 55 mm ca, förgylld, på båda sidor med inslagen Sahagum-stämpel, ett krönt S i sköld (LRK vägl.1921:60).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning kavaljersvärja
Kategori Värjor
Material Trä, Stål, Silvertråd, Guld
Storlek Bredd 25 mm (klinga), Längd 1018 mm (klinga)
Teknik Stålsnitt, Förgyllning, tvinning, Påslagning
Antal 1
Datering 1600 – 1620 (1600-talets början)
Tillverkare Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: S i krönt sköld (1921:62:2), Signatur/Påskrift: S i krönt sköld (1921:62:2)
Föremålsnummer 10853_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1843