Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svensk snapplåsräffla. Lägglås. Kistpipa.

Enligt 1710 års inventarium p. 4, rum I: "48 - 455 -1 Gammal Kijstepijpa med Swänsk låås...- 8 -". Halv kistpipa av stål. 10 räfflor. Kistdelen 196 mm, med fyrkantig genomskärning, resten av pipan rund med två ränder. Även kistdelen randad. Ståndsikte av stål, litet mässingkorn. Pipan brunerad på undersidan. Snapplås. Svenskt lås, av lägglåstyp. Långa käkar, överkäken inlaxad i hankroppen. Utan fingergrepp. Utvändig slagfjäder, uppsvängd runt låsskruven. Fängpannelocket vridbart, eldstålet utan deckel. Låsblecket blånerat på framsidan, brungjort på baksidan. Hel stock av björk. Tysk kolvtyp. Kolvens sänkning är 45 mm. Utan bakplåt och stödkula. Kolvlådans lock saknas. Kolvryggen och anslaget med inlagda tennränder. Kolvhalsen med punsad fiskfjällsdekor och stjärnor. En låsskruv. Heltäckt laddstocksränna. Pipan fäst i rännan med två pipstift. Trågformig, s. k. holsteinsk varbygel. Tillbehör: Laddstock av björk. Flintsten i lädermantel mellan hanens käkar. Märkt: 455, ovanför låsblecket, stanstyp nr 5376. 88 bakom låsskruven, stanstyp 5373.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Snapplåsbössa, räfflad
Kategori Bössor
Material Mässing, Björk, Tenn, Stål
Storlek Längd 815 mm (Pipan)
Teknik Inläggning, Blånering, Brunering
Antal 1
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5425_SKO