Föremål

Bevingad spjutspets

Upphov: Mohr, Jens, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bevingad spjutspets
  • Spjutspets
Kategori
Vapen och rustningar
Material
Järn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
106755_HST
Andra nummer
Undernummer: I:12
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Spjutspets
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Spjutspets av järn med relativt smalt, ryggat blad med egghörn i underkanten. Den med silver- och koppartrådar tauscherade holken är försedd med vingar, även de tauscherade. Mönstret består av upprepade bandöglor och flikar. Mellan egghörnen och vingarna löper smala band i en åttformig figur. Gravfynd från Tuna, Alsike socken, Uppland.