Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåslodbössa, Teschitzbössa, Teschen 1600-talets mitt, jfr nr 2906.

Åttsidig, blånerad pipa med trumf, bombredd 5 mm, 8(?) räfflor. Stämpel på kammaren VL (Stöckelnr 4696). Punsad och förgylld dekor i tre fält samt på svansskruvbladet. Riktmedel: Ursprungligen förgyllt rörsikte, solsikte av stål. Från sidan inlaxat stolpkorn av mässing. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån samt tre (urspr. fyra) pipstift av trä. Hjullås av teschitz-typ, utvändigt hjul och slagfjäder. På in- och utsidan blånerat låsbleck. Hane med lös överkäke, graverad som drake med en liten ryttare med mantel. Bakom draken en maskaron. På huvudet en genombruten skärm i form av en liten drake. Ringformigt fingergrepp med spiralformigt upprullad arm. Blånerad slag-och hanfjäder. Förgylld fängpanna med svagt s-formigt svängd eldskärm. Blånerat fängpannelock med rörlig arm. På hjulbryggan ett genombrutet och förgyllt kopparbleck i form av en lindorm(?). Över hanfjädern ett likadant bleck med en hare. Två tryckknappar med blomformiga, förgyllda huvuden. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare. Helstock av teschitz-typ, kolvlängd 195 mm. Inläggningar av ben och pärlemor, groteska rankor med inflikade djurhuvuden. Bakplåt av ben, kolvknapp av stål. Två rörkor samt näsband av graverat ben. På utsidan förgylld varbygel av stål med tre fingerlägen. Tillbehör: Laddstock av ek(?), avbruten i båda ändar, l: 847 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Pärlemor, Mässing, Koppar, Ben
Storlek Längd 947 mm (pipa)
Teknik Blånering, Förgyllning, punsning, gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1640 – 1660 (1600-talets mitt)
Tidigare ägare Ägare: Karl XI av Sverige, Ägare: Wachtmeister, Adam Claes
Inskription Dekor: drake, Dekor: hare, Dekor: ryttare m mantel, Dekor: lindorm(?), Signatur/Påskrift: V L (Stöckelnr 4696), Signatur/Påskrift: V L (Stöckelnr 4696)
Föremålsnummer 2908_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1323