Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Band till Vasamedaljen, Sverige (nr 1755).

Omonterat bröstband av grön sidenmoaré, kortsidorna ej fållade.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Medaljband
Storlek Längd 195 mm, Bredd 25 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1756_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:176