Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasamedaljen, silver, 5:e storleken

Åtsida: Vasaordens kors utan krona, signatur i nederkanten: "L. A.". Frånsida: Svagt välvd glob med bågformig skraffering, därpå tre kronor. På randen stämplar: SILVER 1923". Medaljen krönt med kunglig krona av silver, igenom äpplet draget en spiralformig, rund bandring .

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Höjd 34 mm, Diameter 24 mm, Vikt 9 g
Antal 1
Datering 1923
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Ahlborn, Lea (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: L. A., Signatur/Påskrift: SILVER 1923
Föremålsnummer 1755_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:176