Upphov: Skans, Ulrik, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skål
  • Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
112973_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1863
Fyndplats
Tillhörande texter
Titel
Nya vikingar