Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavalleriofficersvärja, Sverige ca 1680, tillverkad i Tyskland?.

Fäste av mörkanlöpt, delvis reliefsnidat stål. Knapp kulformig, något tryckt i vertikalled, kring överdelen en dubbel bladkrans, nitknappen slät. Handbygel med runt tvärsnitt, överdelen med ett akantusornament och fäst vid knappens mitt med en skruv genom handbygelns uppvikta fot, mittpartiet något vidgat. Nedtill övergår handbygeln bågformigt på ut-och insidan i två parerplåtar, tillsammans hjärtformiga och med förstärkta kanter. Parerplåtarna med genombrutet ytmönster av små, runda hål. Parerstängerna, som utgår från en list mellan parerplåtarna, är raka och med runt tvärsnitt, ytterdelarna vidgade. Kavellindning av omväxlande tvinnad och slät ståltråd (kransarna deformerade). Klinga rak, tvåeggad, slipad med sexsidigt tvärsnitt (mittfältet smalt). Starka delen med ca 220 mm lång hålkäl, vari inslaget omväxlande runda och rombiska tecken.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Ståltråd
Storlek
 • Längd 1076 mm
 • Bredd 149 mm
 • Längd 910 mm (klinga)
 • Bredd 28 mm (klinga)
 • Vikt 1160 g
Teknik
 • punsning
 • flätning
Antal 1
Datering 1680

1680 cirka

Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer 6474_LRK
Andra nummer Nr 1867: 47:4
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 42
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 42
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 42
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 42