Föremål

Thet swenska i Ryszland tijo åhrs krijgz-historie, hwilket vnder twänne Sweriges stormächtige konungars, konung Carls IX. och k. Gustaf Adolphs den andres och stoores baneer... Aff feldtheren gref. Iacob De La Gardie vthfördt, och medh en reputerlig fredh

Band m. pärmar av pergament, rygg av kalv m. guldtr. dekor, rygg. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1671 (1671; (bandets tillverkning); 1671 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Klöcker Ehrenstrahl, David (Konstnär), Wankijf, Nils (Tryckare), La Gardie, Jacob de (Medförfattare), Padtbrugge, Dionysius (Gravör), Widekindi, Johan (Författare)
Föremålsnummer 108973_SKOBOK