Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dyna

Rött och blått valkat ylle, vitt halvylle. Intarsiabroderi. Samt prover. Deponerad 1952. (Utställd 1997) Från början har föremålet varit större. Fragment i kanterna tyder på att fler rutor har funnits. Skoklosterdynan är utförd på 1300-talet. Den är hopskarvad av många små olikfärgade tygbitar.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Dyna
  • dynöverdel
Material
Textil
Storlek
  • Längd 900 mm
  • Bredd 800 mm
Antal
1
Datering
1250 – 1350
Tidsperiod
Högmedeltid
Föremålsnummer
96344_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 1
  • FID: 96344
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1952
Fyndplats