Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brakteat

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Brakteat
Kategori
Religion och kult
Material
Guld
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
109056_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1964
Fyndplats
Arkeologisk kontext