Föremål

Thet swenska i Ryszland Tijo åhrs krijgz-historie, hwilket vnder twänne Sweriges stormächtige konungars, konung Carls IX. och k. Gustaf Adolphs den andres och stoores baneer... Aff... Iacob De La Gardie vthfördt, och medh en reputerlig fredh bijlagdt är..

Pergamentband. Pärmfyllnad: trä.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1671, 1600 (1671; 1600 (bandets tillverkning); 1671 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Klöcker Ehrenstrahl, David (Konstnär), Wankijf, Nils (Tryckare), De la Gardie, Jakob (Medförfattare), Padtbrugge, Dionysius (Gravör), Widekindi, Johan (Författare)
Föremålsnummer 108974_SKOBOK