Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kronprins Gustav (III):s lekvagn

Ensitsig öppen korg med förgyllt, snidat ramverk i rokoko med voluter och en rocailledecor på korgryggens krön. Fyllningarna är dekorerade i en sällsynt teknik med oljeförgyllning över ljusblå grund dekorerad med blålaserade öppna kronor av silverlanströ mot förgyllt botten, inramat av en rand i blått. Sidofyllningarna har blåmålade silverlanströdda palmblad inramade av öppna kronor. Mitt på bakfyllningen ett spegelmonogram G bland öppna kronor. Av korgens invändiga klädsel finns endast kattunklädnad kvar. Små fragment av klädseltyg i gult, blått och rött runt polstringsspik, samt band av halmpolstrade arm- och ryggstödskanter över träytor finns kvar. Sittdyna saknas liksom klädsel på korgens låga främre fotutrymme, som varit grundmålad i mörkrött. Sittlucka i bänken saknas, men här finns spår av ev. läderklädsel vid sittluckans fästen. På korgens bakre hörnlister finns fyra små järn fästade, vilket visar att vagnen ursprungligen haft löst tak vars stängen fästs här. Korgen ligger på långremmar mellan brankarderna och har fyra läderklädda remmar med söljor fästade runt brankarderna. Underredet är grundmålat i mönjerött, bemålat i grönt med förgyllda kanter och vissa partier är helt förgyllda. Över bakaxeln ett profilerat grönmålat och förgyllt tvärträd. Framtill vändkrans med uppbyggnad för långremmarnas fästen över, samt lager för tistelstång som saknas. Fyra järnskodda hjul med vardera åtta ekrar. Vagnen med proveniens Myrö, Närke, inköptes 2010 av Ryttmästarbostället i Skövde och förvärvades till Livrustkammarens samlingar 2020. Riksrådet Pehr Kalling (1700-1795) hade genom sina offentliga befattningar nära kontakt med Adolf Fredrik och Gustav III. Han köpte Myrö 1754 och omvandlade det till fideikommiss. Lekvagnen kom sannolikt till Myrö under 1700-talets andra hälft.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Vagn
Material
  • Trä (Vagn, vagnskorg)
  • Läder och skinn (Upphängning)
  • Textil (Sits)
  • Järn (Hjul)
Storlek
  • Längd 1360 mm
  • Höjd 590 mm
  • Bredd 615 mm
Tidsperiod
1700-tal
Tillverkningsplats
Tillverkare
Pasch, Johan (Konstnär)
Föremålsnummer
35525_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2020:1