Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa, Husqvarna

Dubbelpipa av damaskerat stål, runda, slätborrade pipor. På spången signatur: "HUSQVARNA VAPENFABRIK". Mitt under piporna en rembygel. I spångens undersida innanför förstocken inskruvat en skruv med kvadratiskt huvud, stämplat: 400. Riktmedel: Ovanför slagstiften ett uppfällbart sikte (går ej upp till spången). Knoppkorn av silver. Fästning: Piporna inskruvade i låshuset. Ett häfte för engelskt pipstift för fästning av förstocken. Lås av flamhärdat stål, två hanar med räfflade tumgrepp, slutstycke med räfflat tumgrepp på h. sida. Låshus rikt graverat med rankdekor och pärlstavslister, ring runt slutstycksaxeln. Låshuset bakåt utdraget i blad, därpå ett av kunglig krona krönt namnchiffer, sammansatt av bokstäverna OSCAR. På undersidan nr: 400. Halvstock av valnöt med kolv av fransk typ och lös förstock. På h. kolvsida namnchiffer av silver, ett anglo-sachsiskt O krönt av kunglig krona. Bakplåt av förnicklat(?) stål. På låshusets undersida en böjd, profilerad varbygel av stål med graverade rankor. På kolvens undersida en rembygel av stål. På förstocken två ovala pipstiftbrickor. Framänden skodd med horn med droppformig, bakåtriktad spets.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Stål, Silver, Horn
Storlek Längd 755 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Flamhärdning, Förnickling, gravering
Antal 1
Datering 1890, 1890-01-01 – 1900-01-01 (1890-1900 cirka)
Tillverkare Nagant, Emile (Tillverkare), Remington, Eliphalet (Tillverkare), Husqvarna Vapenfabriks AB (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Ankarcrona, Conrad Victor, Ägare: Oscar II av Sverige-Norge, Säljare: Bastman, Georg A AB
Inskription Dekor: namnchiffer OSCAR, krönt, Dekor: namnchiffer gotiskt O, krönt, Signatur/Påskrift: HUSQVARNA VAPENFABRIK, Signatur/Påskrift: HUSQVARNA VAPENFABRIK
Föremålsnummer 6497_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 30:55