Upphov: Kusmin, Sara, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

djurformat beslag

Förgyllt stiliserat djurformigt bronsbeslag. Djuret håller i sina klor en orm och biter i dess huvud.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • djurformat beslag
  • Beslag
Material
Brons
Antal
1
Datering
550 – 800
Tidsperiod
Vendeltid
Föremålsnummer
441487_HST
Andra nummer
Undernummer: III
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare