Föremål

Skarpskytteofficerssabel, variant av sabel m: 1859, Sverige. Fästet stämplat C W, Stockholm 1866.

Fäste av silver, kavel framåtböjd med rundad kappa och ryggbeslag med graverad blomma och akantusblad, på kappan ovalt fält med graverat spegelmonogram: E E. På ryggbeslagets bas kontrollstämpel: tre kronor samt en otydlig stämpel. Parerplåt på utsidan större och uppåtböjd, på insidan liten och nedåtböjd. Parerplåtarna övergående i en med bladrelief ornerad handbygel, som upptill är kluven och nedtill intappad i kappan. Bakre parerstång kort, inrullad nedåt. Yttre parerplåtens utsida rikt reliefornerad, genombruten med mönster av lager och ekblad samt två korsade svärd. I mitten assymmetrisk sköld med inskription i skrivstil: " Till Kapten E. Ekman af Stockholms Friv. Skarpskytteförenings 1:ta Battaljon 19.8.1866 ". Insidan med två korsade svärd samt lager- och ekrankor. Inre parerplåten utan dekor. På parerstångens översida bladrankverk, kontrollstämpel tre kronor, M5, C W och S:t Erikshuvud (otydligt). Kavel av grått fiskskinn med åtta tvärgående räfflor, vari tre parter tvinnad, mycket tunn silvertråd. Klinga damaskerad, böjd, eneggad till det 285 mm långa, tvåeggade spetspartiet, format som en jelman. Klingans övre del med förstärkt, rundad rygg som fortsätter in på jelmant fram till udden. På starka delen etsad och förgylld ornering med språkband, på utsidan med text i frakturstil: " FÄDERNESLANDET ", på insidan: " KONUNGEN ". Längre upp på utsidan krönt trekronorsvapen med sköldhållare i form av två lejon, stående på musselformat ornament, därovanför en strålande nordstjärna.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Silvertråd, Silver, Fiskskinn
Storlek Höjd 17 mm (pil), Bredd 17 mm (klinga), Längd 787 mm (klinga)
Teknik Damaskering, Etsning, Förgyllning, tvinning, gravering
Antal 1
Datering 1866, 1866-01-01 – 1866-12-31
Tidigare ägare Ägare: Ekman, E, Ägare: Lamm, Carl Robert, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Inskription Dekor: riksvapen Sverige, Dekor: svärd två korsade, Dekor: sköld, Dekor: lagerranka, Dekor: eklöv, Signatur/Påskrift: Till Kapten E. Ekman af Stockholms Friv. Skarpskytteförening, Signatur/Påskrift: Till Kapten E. Ekman af Stockholms Friv. Skarpskytteförening, Signatur/Påskrift: E E, Signatur/Påskrift: C W (guldsmed), Signatur/Påskrift: C W (guldsmed), Signatur/Påskrift: C W (guldsmed), Signatur/Påskrift: Till Kapten E. Ekman af Stockholms Friv. Skarpskytteförening, Signatur/Påskrift: Till Kapten E. Ekman af Stockholms Friv. Skarpskytteförening, Signatur/Påskrift: E E, Signatur/Påskrift: C W (guldsmed), Signatur/Påskrift: C W (guldsmed), Signatur/Påskrift: C W (guldsmed)
Föremålsnummer 5545_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 39:69:a