Upphov: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Garnityr, julklapp till Wilhelmina från Walther.

Garnityr bestående av armband, brosch, halsband med hängsmycke samt två lösa kläppar med guldtopas(citrin). Armband med sju infällda plattslipade ovala topaser med fasetterade kanter. Brosch med nio ovala plattslipade topaser med fasetterade kanter; en stor omgiven av åtta mindre. Halsband med tjugotvå ovala plattslipade topaser med fasetterade kanter, i chatongfattning; mellan halsbandets ändar ett hängsmycke av sex mindre topaser, netill i mitten en liggande större mellan två liggande mindre. Hänget kan kopplas loss och användas som mindre brosch. Halsbandet stämplat (S:t Erik, GM, kattfot, 18K, O5). Armband och brosch en gåva till Wilhelmina von Hallwyl julafton 1866 från Walther von Hallwyl. Förfärdigade efter beställning hos juveleraren C. Prost i Vevey, Schweiz. Halsband och hänge en gåva julafton 1868. Förfärdigat efter beställning hos juvelerare Gustaf Möllenborg.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Garnityr med etui
Kategori
  • Smycken och prydnader
  • 25. XXV Familjens privata smycken m. m.
Material
  • Guld
  • Topas
Storlek
  • Vikt 45.5 g (Armband)
  • Vikt 59.5 g (Brosch)
  • Vikt 74.2 g (Halsband)
Datering
1866

1866-1868

Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer
XXV:III:D.a.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
GARNITYR med etui.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Bestående af armband, brosch, halsband med hängsmycke samt två lösa kläppar. Af guld med guldtopaser. Armband: Jämnbredt, med flackstafvig utsida samt ledadt i tre delar, öfre delen längre. Besatt med sju infällda ovala plattslipade topaser med fasetterade kanter, tre stenar i öfre delen och två i hvardera af de nedre, alla fattade å jour med på insidan liggande bågefattningar samt doserande nedåt; längs armbandets kanter en ciselerad bladbård med tvärställda utåtvända blad, ytterkanterna stafformigt inböjda mot insidan. Mellan de båda nedre delarna ett lås med snäpparhus och bred snäppare med ' nageltrycke. Vid låset å armbandets ena sida en smal säkerhetskedja i form af en fyrsidig fläta. Utan stämplar. Vikt: 45.5 gr. Bredd: 2.9 cm.; diameter: 5.6 och 6.3 cm. Brosch: Liggande oval. Bestående af nio ovala plattslipade topaser med fasetterade kanter och baksidor, en stor i midten, omgifven af åtta mindre, alla fattade å jour i chatongfattningar (galleri) af guld, hvarje liggande på en genombruten sarg med nedåtvända bladornament med spetsarna fästa på en på bredsidan liggande tunn smal ram; från hvarje af yttre stenarnas sarger utgående å utsidan ett ciseleradt femfiikadt bladornament samt mellan sargerna ett treflikadt dylikt. Vid nedre kanten ett hänge af två topaser, den öfre liggande oval, den nedre ägg-formig, hvardera i fattning som de nyssnämnda, den öfre dessutom med fyra blad-ornament, den nedre med ett; hängets öfre del kopplad på en i flere böjningar gående lång rundstafvig hake. Å baksidan nål och krylle. Utan stämplar. Vikt: 59.5 gr. Höjd: 10.6 cm.; utan hänge, höjd: 5.7 cm.; bredd: 6.6 cm. Halsband: Bestående af tjugutvå ovala plattslipade topaser med fasetterade kanter och baksidor samt fattade å jour i chatongfattningar, hvarje omsluten af en dubbeltvinnad repstaf, stenarna doserande uppåt. Fattningarna sammankopplade medels två små ringar, hvardera mellan två från fattningarna utgående små öglor; öfver hvarje koppling en tvärliggande länk med ciselerade utvidgade treflikade ändar, i hvilka länkar koppel-ringarna äro fastlödda. I hvarannan tvärlänks ytterända en långsträckt fasetterad kläppliknande topas, å hvars inre ända ett ciseleradt beslag i form af en fyrflikig klock-liknande blomma, kopplad i länken medels en ögla; kläpparna likaledes doserande uppåt. Å de båda fattningarna på ömse sidor om hängsmycket å baksidan en längdgående skena. Mellan halsbandets ändar ett hängsmycke af sex något mindre topaser, nedtill i midten en liggande större mellan två liggande mindre, upptill i båge tre stående större, alla i fattningar som de i broschen, den nedre mellersta dessutom omsluten af en grof repstaf; i smyckets nedre kant ett hänge mellan två kläppar som de nyssnämnda, hängets nedre del utgöres af en något större kläpp, öfre delen med en stående oval topas som de i smycket. Å baksidan nål och krylle, så att smycket kan användas äfven som brosch. Hängsmycket fäst mellan halsbandets ändar medels två lås, ett vid hvardera sidan, med snäpparna i bandets ändar och snäpparhusen å smyckets baksida, de förstnämnda med nageltrycke. Å ena skenan å baksidan stads-, firma-, riks- och karatstämplar samt årsbokstaf (orig. Vs): Vikt: 74.2 gr. Halsband, längd: 34 cm. Hängsmycke, höjd: 6.8 cm.; utan hänge och kläppar, höjd: 3.3 cm.; bredd: 4 cm. Lösa kläppar: Som de i halsbandet. Vikt: 1.3 och 1.7 gr. Höjd: 2.a och 2.5 cm. Armband och brosch schweiziskt arbete, Vevey, från 1866; guldsmeden C. PROST. Halsband och kläppar svenskt arbete, Stockholm, från 1868; juvelerarfirman Gustaf Möllenborg (innehafvare sedan 1851 Ludvig Constantin Feron, f. 19 Februari 1828, d. 1 Februari 1890). Etui (ej original): Af trä, rektangulärt med rundade hörn och platt fällock samt klädt med rödbrunt pressadt skinn med kantränder i blindtryck; upptill kring locket en smal rand i guldtryck; foder af svart silkessammet och hvitt siden (atlas). Å främre ändan tryck-knäppe af mässing. Höjd: 5.9 cm.; längd: 28.2 cm.; bredd: 17.9 cm. Armband och brosch gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1866 från hennes make, Walther von Hallwyl, f. 26 Januari 1839 i Bern, d. 27 Februari 1921 i Stockholm. Förfärdigade efter beställning af den sistnämnde hos juveleraren C. Prost i Vevey, Schweiz, vid hans vistelse i La Tour de Peilz invid nämnda stad tillsammans med sin maka, sina föräldrar, Theodor och Cecilie von Hallwyl, f. von Im Hoff, Rörswyl vid Bern, dottern Ebba samt fröken Caroline Pflaum och barnjungfrun änkan Anna Selander Oktober 1866—April 1867 under deras resa till Schweiz 14 Juli 1866—4 Juni 1867. Halsband och kläppar gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1868 från hennes make, Walther von Hallwyl. Förfärdigade efter beställning af den sistnämnde hos juvelerarfirman Gustaf Möllenborg, Drottninggatan 14, Stockholm. Topaserna inköpta af Walther von Hallwyl Oktober 1866 i Vevey, Schweiz. Etuiet inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, år 1911 hos hofjuvelerarfirman Gustaf Möllenborg (innehafvare Carl Feron), Drottninggatan 14, Stockholm.