Föremål

Tyska marinkårens minnesmedalj 1918.

Mantuakors av brons, punsade korsarmar, kantbård i form av pärlstav, relieftext: "Zur See", "Im Felde", "Unbe-", "siegt", på mittpartiet krönt ankare omgivet av lagerkrans. Frånsida: på övre korsarmen lejon, på de övriga relieftext: "Marine","Korps". 1914:18, på mittpartiet tyska örlogsflaggan omgiven av lagerkrans. Mellan korsarmarna två korslagda svärd. På övre korsarmen ring, däri fästbandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Minnesmedalj
Kategori Medaljer
Material Brons
Storlek Vikt 23 g, Höjd 44 mm, Bredd 40 mm
Antal 1
Datering 1918
Tidigare ägare Givare: Hedin, Sven, Ägare: Hedin, Sven
Inskription Dekor: korslagda svärd, 2, Dekor: krönt ankare i lagerkrans, Dekor: tyska örlogsflaggan i lagerkrans, Dekor: lejon
Föremålsnummer 931_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:19