Foto: Bonnevier, Helena, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sedel

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Sedel
Kategori Sedel
Valör 10 riksdaler specie
Material Papper
Storlek Bredd 159 mm, Höjd 187 mm
Datering 1802
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Riksgäldskontoret (Utgivare)
Föremålsnummer 802581_KMK
Relaterat förvärv 23290
Förvärvsmetod Gåva