Föremål

Beslag

Ovalt bronsbeslag med oval öppning i mitten. Längsmed ytterkanten finns nithål.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Beslag
Kategori
Dräkt och personlig utrustning
Material
Brons
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1090530_HST
Andra nummer
Undernummer: I:21
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare