Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

pansarhuva

Pansarhuva bestående av en 190 mm i diameter välvd järnkalott med 335 mm nedhängande ringbrynja som utgör pann- och nackskydd. Kalotten är passindelad i sex pass och har små hål längs nederkanten för fästande av ringbrynjan. Ringbrynjan är fäst med tråd av gulmetall i kalotten. Den övre delen av brynjan är tillverkad av platta ringar med en diameter av 6-7 mm medan den nedre delen har platta ringar som är 10 mm i diamter. Det saknas ringar och på såväl nack- som pannskydd finns hål. Samtliga ringar är nitade.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ringbrynjehuva, Hjälm
Kategori Hjälmar till rustningar, Rustningsdelar
Material Järn, Gulmetall
Storlek Diameter 190 mm (Järnkalotten), Längd 335 mm (Ringbrynjan, från överkant till nederkant)
Teknik drivning, nitning
Antal 1
Föremålsnummer 22372_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2593