Föremål

Brakteat C-typ

C-brakteat av guld med ögla. Har en framställning av ett människohuvud över ett djur samt en runinskrift.

Upphov: Bruxe, Ulf, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Brakteat C-typ
  • Brakteat
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Guld
Storlek
Vikt 5 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Inskription
Runor
Föremålsnummer
110578_HST
Förvärvsnummer
69
Omnämns i katalog
Fyndplats