Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Prakthjälm

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Prakthjälm
  • Hjälm
Kategori
Vapen och rustningar
Material
brons/järn
Antal
1
Datering
550 – 800
Tidsperiod
Vendeltid
Föremålsnummer
109204_HST
Andra nummer
Undernummer: I
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1883
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare
Delar