Föremål

Spik

44 och 49 mm l

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Spik
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Järn
Storlek
Vikt 18 g
Antal
2
Antal fragment
2
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
469536_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 507
  • Fyndnummer: 78
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext