Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sigillstamp för konung Karl XIV Johan, Sverige, 1818-1844.

Oval platta av karneol däri graverat det stora svensk-norska riksvapnet, skrafferade färgangivelser. Sköld, tredelad med gaffelkors, tre kronor, folkungalejonet, norska lejonet. Hjärtsköld Bernadotte och Vasa. Skölden krönt av kunglig krona (skrafferad för blått), sköldhållare krönta, bakåtseende lejon, stående på postament. Nedanför postamentet hänger ordenstecken, Karl XIII:s orden i band, i kedjor Vasa-, Nordstjärne-, Svärds- och Serafimerorden, nederst svärd för riddare med det stora korset av Svärdsorden. Spegelvänd omskrift, upptill: "C. XIV. J. S. N. G. V. K.", nertill spegelvänt valspråk:"FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING". Kistfattning av silver, välvd på ovansidan, övergående i hållare för skaft. Svarvat skaft av brunt trä, upptill avslutat med rund kula, d:40 mm, något tillplattad uppifrån.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigill, Sigillstamp, Pitschaft
Kategori Sigill
Material Trä, Silver, Karneol
Storlek Höjd 7 mm (platta), Bredd 36 mm (platta), Längd 42 mm (platta)
Antal 1
Datering 1818 – 1844 (1818-1844)
Tidigare ägare Ägare: Karl XIV Johan av Sverige-Norge, Givare: Oscar II av Sverige-Norge
Avbildad Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Bernadotte, tredelad sköld med hjärtsköld, krönt av kunglig krona, sköldhållare bakåtseende lejon, postament och därnedanför ordenskedjor
Föremålsnummer 2540_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:17:a