Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja för barn

Fästet av mörkanlöpt stål, ornerat med silver- och guldinläggningar. Knapp nötformig, slät, med hög profilerad nitknapp. Handbygel trång, smal med rundat tvärsnitt, mittpartiet ansvällt, ovan- och nedanför en tvärställd ring. Bakre parerstång kort med utsvängd, droppformig ytterände. Fingerbyglar bågformiga. Parerplåtar njurformigt symmetriska, den yttre något större än den inre. Knappen ornerad med bladkrans i guld upptill och nedtill, däremellan inlagt i silver S-svängda ränder och smala blad- och blomrankor. Övriga delar av pareranordningen med ett tätare silverinlagt mönster av ränder och blommotiv. Handbygelns övre ände och mittparti, kryssets över och nederdel samt parerplåtarnas inre kanter med bladkrans inlagd i guld. Kavel svagt spolformig lindad med omväxlande försilvrad kopparlan kantad med mycket tunn tvinnad koppartråd och två parter spunnen ståltråd. Upptill och nedtill en flätad krans av tvinnad tunn silvertråd. Klinga rak, treeggad s k stukatklinga. Utan ornering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Guld, Silver, Koppartråd, Ståltråd, Silvertråd
Storlek Längd 622 mm (klinga), Bredd 14 mm (klinga)
Teknik Mörkanlöpning, Inläggning, försilvring
Antal 1
Datering 1680 – 1699, 1675-01-01 – 1700-01-01 (1600-talets slut)
Tillverkningsplats Frankrike, Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Bielke, Ture, Säljare: Ture Bielkes arvingar
Föremålsnummer 11081_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 15:144