Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan, japanska Lyckliga Heliga Skattens orden (Spegelorden, Zuihosho), 1 kl.

Stjärna sammansatt av åtta knippen om fem spetsiga strålar, vitemaljerat mittparti, varannat knippe av silver, varannat av förgyllt silver, mellan knippena kluvna, förgyllda, korta strålar med blåemaljerat mittparti. Medaljong täckt med blå emalj, därpå åttauddig, blomformig spegel av silver. Dubbel guldram, den inre av pärlstav, den yttre skålad. Runtom medaljongen stjärnformig kedja av åtta större och åtta mindre, rödemaljerade, runda skivor, förenade av rödemaljerade länkar. Baksidan slät och förgylld, fyra nitar för kedjans fästning. Graverade, japanska skrifttecken. Vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Storlek Diameter 72 mm, Vikt 85 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1908
Tillverkningsplats Japan
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Blå, Färg: Röd
Föremålsnummer 1302_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:7:b