Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja H Pather

Bygelfäste av svärtat stål med yttäckande ornering av påslaget silver i form av täta, smala bladrankor, på de inre sidorna av båda sidobyglarna och utsidans byglar samt insidans spänger återkommer samma ornering, ehuru här i mindre kraftigt utförande. Knapp förhållandevis stor, nötformig med runt tvärsnitt. Samtliga byglar och spänger likaså med runt tvärsnitt. Handbygel bågformig, upptill nästan anslutande till knappen i en spets. Pareranordningen i övrigt bestående av: - på ut-och insidan en sidobygel, utgående något ovanför handbygelns mitt, den yttre övergående vid krysset i en från fingerbyglarnas nederdel uppåtsvängd bygel. - nedanför denna en mindre bygel av samma typ. - vid fingerbyglarnas nedre ändar en tvärställd, mindre bygel. - den inre sidobygeln förgrenar sig i höjd med parerstängerna i tre nedre sidospänger, de två främre på vardera sidan om klingan anslutande till fingerbyglarnas nederdel. Kavel med längsgående räfflor, lindad med tvinnad, mycket tunn silvertråd. Klinga rak, lång, sexsidigt slipad och med en 60 mm lång ricasso. Starka delen på båda sidor med en ca 230 mm lång hålkäl, vari punsat med antikvaversaler: "HEINRICH PATHER". På vardera sidan av ricasson smedsstämpel i form av en hästsko.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silver, Silvertråd
Storlek Längd 979 mm (klinga), Bredd 33 mm (klinga)
Teknik svärtning, Påslagning, punsning, tvinning
Antal 1
Datering 1600 – 1620 (1600-talets början)
Tillverkningsplats Tyskland, Solingen
Tillverkare Pather, Heinrich (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Bielke, Axel Gabriel
Inskription Dekor: hästsko, Signatur/Påskrift: hästsko, Signatur/Påskrift: HEINRICH PATHER, Signatur/Påskrift: HEINRICH PATHER, Signatur/Påskrift: hästsko
Föremålsnummer 10813_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5669