Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Miniatyr eldstål

Armring men 2 vidhängande hängen i form av miniatyreldstål och ring

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Miniatyr eldstål
  • Armring
Kategori
Dräkt och personlig utrustning
Material
Silver
Storlek
  • Diameter 76 mm
  • Diameter 22 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
363126_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 9
  • FID: 363126
Förvärvsnummer
619
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Inlösen
Förvärvsdatum
1833
Fyndplats