Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan för kommendör med stora korset av S:t Karlsorden, Monaco.

Åttauddig flinkerad strålstjärna, sammansatt av 56 bladformiga strålar av fasetterade kulor, repstavskanter. Därpå fäst åtsidan av ordenskorset, ett vitemaljerat malteserkors av guld, rödemaljerade kanter, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna en grönemaljerad lagerkrans av guld, röda bär. Svagt välvd medaljong täckt med röd genomsynlig emalj, därpå fäst namnchiffer av guld, krönt spegelmonogram C. Vitemaljerad ring, däri guldtext: "PRINCEPS ET PATRIA" samt tre femuddiga stjärnor. Yttre kantring av fasetterade silverpärlor. På frånsidan en vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Storlek Diameter 85 mm, Vikt 71 g
Teknik Flinkering
Antal 1
Tillverkningsplats Monaco
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: C.spegelmonogram, Signatur/Påskrift: PRINCEPS ET PATRIA
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 1481_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:439:b