Föremål

snapplåsbössa, espingol - 11 skott

Åttsidig, slätborrad pipa, på kammaren graverad numrering 1-11 vid tvärgående, smala streck. Framför dessa ett 30 mm brett mässingsband. På pipans undersida en klack med ett hål, i vilket en stålten med sprialvridna, breda, platta gängor går. Tenens bakre ände fyrsidig och sticker ut genom bakplåten. När tenen vrids runt flyttas pipan framåt. Riktmedel: Inlaxat, brett ståndsikte av stål på mässingsbeslaget på kolvryggen. Stolpkorn av mässing. Snapplås med plant låsbleck och fasade kanter, yttäckande, graverad blom-och bladdekor. Platt hane (lös, hanskruvens huvud avbrutet), graverad dekor som på låsblecket. Rak, fasad hangren, runda, välvda käkar, lös överkäke, kulformigt käkskruvhuvud. Ringformig hanshals. Helspänn på hak på hankroppens framsida. På hanen fastskruvat med två skruvar rester av en förbindelseled till fängkrutsdoseringen. Rundad fängpanna med fasad kant. Batteri med plant fängpannelock med profilerad framkant. Fasetterat eldstål med kantig översida, batterifjäder med fasade kanter. Framför fängpannan på låsbleckets insida en fyrsidig behållare, l: 125 mm. I behållarens bakände genom låsbleck och behållare en doseringsmekanism, bestående av en mässingscylinder med genomgående hål. Plant, triangulärt handtag med rundade hörn och ett runt hål, nedåtriktad, böjd arm, som ursprungligen varit förbunden med hanen. Horisontalt arbetade avtryckarstång, stångtanden går ut genom låsblecket och griper in i hak på hankroppen. Nöt utan studel. Fästning:Två låsskruvar från h.sida. Avtryckare: Böjd avtryckare. Avtryckarbleck av stål, l: 730 mm, gående från bakplåten till bakre pipbandet. Brun helstock med kolv av tysk typ med kolvlåda och vinge, i vingens framände en snidad, genombruten volut. Beslag av stål och mässing. Bakplåt av stål, igenom vilken pipaxeln sticker ut. Vridbar spärr till axeln med två hak, kulformigt handtag av mässing. Ändbeslag av stål på kolvlådelocket. På kolvryggen en smal skena av mässing, avslutad med ett mässingsbleck, vikt över kolvryggen, fäst med två (urspr.fyra) skruvar. Graverade rankor samt vadarfåglar. Därframför ett stålbeslag på kolvnacken genom vilken piptenen går. Över pipans bakre del finns ett bleck av förgylld mässing, l: 335 mm, med vågformiga kanter och punsad blad-och blomdekor. Blecket fäst med 11 små skruvar vid nederkanten. Två breda pipband av förgylld mässing, på det främre en rörka, i denna rester av en laddstock. Graverad dekor, på bakre bandet blommor runt pipstifthålen, på det främre rankor samt fåglar. I blecket fastskruvat under låset en mässingsplatta och därpå i kant med låsblecket en triangulär behållare av mässing, graverade rankor och blad. Lång, rak varbygel, nedåtsvängd vid bakre stolpen. Tillbehör: Laddstock av trä (endast rester kvar i ändbeslaget av förgylld mässing).

Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Snapplåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Mässing
Storlek
 • Höjd 152 mm
 • Vikt 5590 g
 • kaliber 15 mm
 • Längd 565 mm (pipa)
 • Längd 1234 mm
Teknik
 • Gravering
 • Förgyllning
 • Punsning
Antal
1
Datering
 • 1650
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1650 cirka

Tillverkare
Habrecht, Heinrich (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Dekor: vadarfåglar
Föremålsnummer
10010_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3868
Litteratur
 • Gottorpmesteren, Hoff, 1957
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXG: 18 (Drejholt, Nils)
 • Guns and rifles of the world / Howard L. Blackmore, Blackmore, 1965
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Jakt. Jägare, villebråd, vapen och jaktmetoder från äldsta tider till våra dagar., Brusewitz, Gunnar, 1967
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Bössa, som laddas med 11 kulor, försedd med flint-lås, brun stock och förgyldt messingsbeslag. Rubrik: Konung Carl Xde Gustafs Tid. inv. nr.: 43 Sida: 20 Nr. i föreg. inv.: 283
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högstsalig Konung Carl Gustafs
Datum
1821
Text
En Bössa, som laddas med 11 Kulor därvid Flint Lås, brun Ståck ocho med förgyldt Mässingsbeslag. På h sida - Flyttad till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Studsare samt Lodbössor med och utan Räfflor Tid. inv. nr.: 283 Sida: 355 Nr. i föreg. inv.: 283
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högst Sahl. Konung Carl Gustafs
Datum
1748
Text
En Bössa, som laddas med 11 Kuhlor, där wid Flintlås, brun Stock och med förgylt mässings Beslag - 30:- i marg. Prot. No. 283. Rubrik: Studzare samt LodBössor med och utan Räflor Tid. inv. nr.: 119 Sida: 465 Nr. i föreg. inv.: 84
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl Xde Gustafs
Datum
1855
Text
1 Bössa som laddas med 11 kulor, försedd med flint-lås, brun stock och förgyldt messingsbeslag. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 43 Sida: 59 Nr. i föreg. inv.: 283 Anmärkning: ex B sid. 107
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Bössa med Flint lås kan laddas med 11 Kulor Tid. inv. nr.: 283 Sida: 40 Nr. i föreg. inv.: 119 Sida i föreg.inv.: 465
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Bössa med flintlås och särskild mekanik för laddningen .... Tid. inv. nr.: 3868 Nr. i föreg. inv.: 283 Sida i föreg.inv.: 107 Anmärkning: 283-43