Föremål

medalj Pehr Westerstrand - Par Bricole

Åtsida: porträtt, halsbild, profil v, graverad av Lea Ahlborn, omskrift upptill: "PEHRWESTERSTRAND STORMÄSTARE", nertill: "FÖDD 1785 DÖD 1857". Frånsida: antik brinnande lampa, omskrift upptill: "GLÄDER OCH VÄGLEDER", text i avsnittnedanför lampan: "TACKSAM MINNESGÄRD // FÖR TJUGUFEMÅRIG // STYRELSE AF // SÄLLSKAPET //P.B.". På randen stämplat: "GULD 1924". Upptill rund bygel fäst med scharner, däri fäst droppformig platt bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 57 g (med band)
Antal 1
Datering 1924 (1924-11-16)
Tillverkare Ahlborn, Lea (Tillverkare), Gustaf V av Sverige (Förmedlare), Par Bricole-sällskapet (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Avbildad Westerstrand, Pehr
Föremålsnummer 1895_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:355:d