Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hemse stavkyrka

Ett ornament i genombrutet arbete, som framställer ett djurhuvud i samma stil som portalplankornas ornamentik.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Stavkyrka
  • Kyrka
  • Ornament
Kategori
  • Religion och kult
  • Byggnadsdetaljer och monument
Material
  • Trä
  • Ek
Antal
1
Datering
1100 – 1250
Tidsperiod
Tidig medeltid
Motiv
Djurhuvud
Föremålsnummer
858388_HST
Andra nummer
Undernummer: 62
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1896
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Ornament
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Ett genombrutet ornament i ekträ som suttit i Hemse stavkyrka. Ornamentet är det enda bevarade av sannolikt flera andra, som försvunnit. Placeringen på kyrkan är osäker, men möjligen har de suttit vid någon av gavlarna, alternativt på taknockens ändar. Det föreställer ett drakdjurshuvud, utformat i samma stil som de på stavkyrkans portalplankor. I sin nuvarande form inte komplett. Äldre avbildningar visar att det också haft ett uppåt- och bakåt-slingrande nosparti, vilket alltså fallit bort. Ornamentet återfanns tillsammans med andra byggnadsdelar från Hemse stavkyrka, under golvet till den senare uppförda romanska stenkyrkan i Hemse. Hemse kyrka, Hemse socken, Gotland.