Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 162

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 162 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 162
Zon 1B
Referensnummer 36984_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 162A Brandgrav, 162B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147396_HST Ben, 148028_HST Ben